Delete palvelee asiakkaitaan jätteenkäsittelyn ja kierrätyksen kaikissa vaiheissa.

Tilannekatsaus 21.5.2020 / Ruskon tulipalon jälkityöt

11.5.2020 tapahtuneen tulipalon jälkiselvitystyöt jatkuvat yhteistyössä Ely-keskuksen ja Tampereen kaupungin ympäristö- ja terveysviranomaisten kanssa. Palaneen materiaalin poiskuljettaminen jätteenkäsittelylaitokselta alkoi 12.5. ja nyt kaikki palanut materiaali on toimitettu pois alueelta. Piha-alue paloalueelta on pesty. Hajuhaittoja ei enää onnettomuuden seurauksena synny. Toimitamme...

Prosessointia tehostettu Ruskossa – hajuhaitat mahdollisia

Olemme tehostaneet Ruskon jätteenkäsittelylaitoksessa tehtävää työtä, jotta alueen tilanne saadaan paremmaksi mahdollisimman nopeasti. Tästä aiheutuu parhaillaan hetkellisiä, ohimeneviä hajuhaittoja erityisesti REF-raaka-ainemateriaalikasan purun yhteydessä. Mahdolliset tehostetusta prosessoinnista johtuvat hajuhaitat ovat ohi viimeistään 30.6., kun REF-raaka-ainekasa on kokonaan käsitelty. Töiden tarkoitus on...

Tilannekatsaus 14.5.2020 / Ruskon tulipalon jälkityöt

Deleten Ruskon jätteenkäsittelylaitos on avoinna ja ottaa vastaan materiaalia normaalisti. 11.5.2020 tapahtuneen tulipalon jälkiselvitystyöt ja alueen siivoaminen jatkuvat. Palaneen materiaalin toimittaminen pois alueelta alkoi 12.5. ja jatkuu edelleen. Alueelle allastettu sammutusvesi on kerätty säiliöihin. Deleten vastuuvakuutusyhtiö If on ohjeistanut, että...

Tilannekatsaus 13.5.2020 / Ruskon tulipalon jälkityöt

Deleten Ruskon jätteenkäsittelylaitos on jälleen avoinna maanantaina 11.5.2020 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Materiaalia otetaan vastaan laitoksella normaalisti. Jätteenkäsittelylaitoksella säilytetään prosessoituja jätejakeita eri kasoissa. On normaalia, että jätejakeissa on mukana epäpuhtauksia, jotka erotellaan myöhemmässä vaiheessa jätteen käsittelyä. Palanut jätekasa oli kooltaan noin...

Tiedote 12.5.2020 / Tulipalo on sammutettu

Deleten Tampereen Ruskossa sijaitsevalla jätteenkäsittelylaitoksella syttyi tulipalo pääosin metallia sisältävässä rakennus- ja purkujätekasassa varhain maanantaiaamuna 11.5.2020. Jätekasa sisälsi metallien lisäksi pieniä määriä puuta, pahvia, paperia ja muovia. Palosta syntyi runsaasti savua, minkä vuoksi pelastuslaitos antoi vaaratiedotteen klo 11:30 ja päätti...

Tulipalosta johtuvat mahdolliset savu- ja muut vahingot yksityishenkilöille

Mikäli yksityishenkilöille tai heidän omaisuudelleen on jäteaseman tulipalon vuoksi aiheutunut savu- tai muita vahinkoja, ole yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi ja tee vahinkoilmoitus normaalisti sitä kautta. Vakuutusyhtiösi käsittelee asian edelleen ja on yhteydessä Delete Finland Oy:n vakuutusyhtiöön tarpeen vaatiessa.

Päivitetty tiedote 11.5.2020 / Tulipalo Ruskon kierrätyslaitoksella

Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella syttyi maanantaina 11.5.2020 varhain aamuyöstä tulipalo, josta kantautuu savua lähialueille. Pelastuslaitos on paikalla ja palo on hallinnassa. Sammutustyötä tehdään avaamalla kasaa kaivinkoneiden avulla ja siten jäähdyttämällä se kokonaan. Sammutustöiden arvioidaan kestävän tämän päivän. Sammutusvedet ovat hallinnassa. Jälkivartiointia...

Tiedote 11.5.2020 / Tulipalo Ruskon kierrätyslaitoksella

Deleten Ruskon kierrätyslaitoksella syttyi maanantaina 11.5.2020 varhain aamuyöstä tulipalo, josta kantautuu savua lähialueille. Pelastuslaitos on paikalla ja palo on hallinnassa. Sammutustöiden arvioidaan kestävän tämän päivän. Metallijätekasassa alkaneen palon syttymissyytä tutkitaan. Laitoksen toiminta on palon johdosta keskeytetty. Tilanteesta ei ole aiheutunut...

Ruskon laitoksella hetkellisiä häiriötilanteita

Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella on tapahtunut lähiaikoina kaksi häiriötilannetta, jotka on raportoitu viipymättä ympäristösuojelulain mukaisesti YLVA-järjestelmään. Häiriötilanteiden korjaamiseksi on aloitettu välittömästi korjaavat toimenpiteet. Molemmat häiriötilanteet, 14. ja 17.4., liittyvät REF-raaka-ainekasassa syttyneisiin kytypaloihin, jotka on saatu nopeasti hallintaan. Tästä huolimatta kytypaloista aiheutuu aina hetkellistä ohimenevää...

Delete Finland Oy jatkaa investointeja Ruskon kierrätyslaitoksella

Delete Finland Oy:n Ruskon kierrätyslaitos on toiminut Ruskon teollisuusalueella vuodesta 1995. Kierrätyslaitos ottaa vastaan rakennus- ja purkujätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä, jotka käsitellään ja lajitellaan materiaalien uudelleen hyödyntämiseksi. Yhtiö on koko toimintansa ajan kehittänyt prosessejaan, jotta laitos pystyisi entistä...